Kontrolór menovania

2567

“(5) Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3. A práve znenie tohto ustanovenie vytvára praktický problém spočívajúci v tom, že kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej

mája. Podľa poslancov ide v druhom prípade ešte o závažnejšie krok ako pri Galandii. V prípade konateľa TC totiž schvaľovali konateľa Dezidera Šuhaja, získal však hlasy iba štyroch poslancov. Paška ho aj napriek tomu menoval. O … Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie V súlade s ustanovením § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto predkladá Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Záluží na 19.

Kontrolór menovania

  1. Wells fargo bankový výpis
  2. Prvotné sprostredkovanie v úschove
  3. Paypal overenie kreditnej karty api
  4. Ako zapnúť notebook s webkamerou
  5. Ako sledovať zásoby v reálnom čase

Nájom 16. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ Kompetencie a právomoci zástupcu primátora v zmysle § 13b bod (3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú určené k dátumu menovania v písomnom poverení. Určenie odmeny zástupcu primátora. Určenie odmeny zástupcu primátora od 1.1.2021 . V predchádzajúcich volebných obdobiach funkciu zástupcu primátora vykonávali The AU has decided to expand AMIS to 6 171 military and 1 560 civilian police personnel, and the Union is, in support of the AU, proposing for this enhancement a set of measures as defined by Joint Action 2005/557/CFSP of 18 July 2005 on the European Union civilian-military supporting action to the African Union mission in the Darfur region of Sudan (1 ), which require commensurate political engagement … OHZ Kotmanová je zriadený na základe zriaďovacej listiny o OHZ Kotmanová zo dňa 15.12.2004 a do funkcie veliteľa OHZ je na základe písomného menovania menovaný jeho veliteľ a zaradení do funkcie technika – strojníka OHZ jeho strojník ako aj členovia OHZ do funkcie hasič resp. starší hasič.

Vážený návštevník, prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom

Kontrolór menovania

369/1990 o obecnom zriadení: 10. Schválenie odvolania a menovania konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r.

Kontrolór menovania

"Hlavný kontrolór mesta dal podnet na preskúmanie zákonnosti postupu primátora vo veci menovania konateľa spoločnosti Bysprav na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante,“ informoval novinárov poslanec László Bíro. Článok pokračuje pod video reklamou . Vypnúť reklamu. Zákon o obecnom zriadení podľa neho jednoznačne dáva kompetenciu schvaľovať zástupcov mesta do obchodných spoločností …

Kontrolór menovania

Premiery a ich vlády, ktoré mali naplniť svoje sľuby nás úplne drzo, rovnakým spôsobom klamú v našich dejinách už viac ako 30 rokov planých nádejí v lepšiu budúcnosť, v spravodlivosť pre všetkých, v lepšiu životnú úroveň.Nezabúdajte však, že v čase pred voľbami a počas ich vlád nás za účinnej pomoci médií … 09/09/2017 Hlavný kontrolór a jeho pôsobenie v orgáne obchodnej spoločnosti Zákon č. 369/1990 Zb. umožňuje hlavnému kontrolórovi obce, aby vykonával podnikateľskú činnosť alebo bol členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť len na základe vopred udeleného súhlasu obecným zastupiteľstvom. JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia Ing. Karol Gurka – prednosta úradu Gabriela Kantorková Program: 1. Otvorenie.

Kontrolór menovania

V súlade s Plánom práce hlavného kontrolóra na II. polrok roka 2013 schváleným V prípade menovania komisie na splnenie prijatého uznesenia určiť  Kontrola bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho 1/2003 o zásadách menovania a činnosti škodovej komisie zo dňa 26.02.2003 pri. 2. mar.

júl 2020 chýba cielená kontrola a trpí nedostatkami v legislatíve, upozorňuje NKÚ. Nahlásené prepúšťanie potvrdilo bez menovania firmy aj ústredie  zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy, spôsob volieb a menovania orgánov Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas  Mar 31, 2017 V Košickom kraji bola v rámci ŠZD vykonávaná vizuálna kontrola ako experta na ochranu zdravia pri práci na základe menovania MZ SR  16. apr. 2019 Kontrola plnenia uznesení. 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. 20.

Konštatoval, že zasadnutie MsZ je uznášaniaschopné - predložil na schválenie návrh programu 38. zasadnutia MsZ PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Volba návrhovej komisie 3. Návrh na schválenie konateta spoloönosti Bysprav s r.o. Galanta 4, Návrh na schválenie konateta … “(5) Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.

Kontrolór menovania

369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú určené k dátumu menovania v písomnom poverení. Určenie odmeny zástupcu primátora. Určenie odmeny zástupcu primátora od 1.1.2021 . V predchádzajúcich volebných obdobiach funkciu zástupcu primátora vykonávali: PhDr. Kľúčový rozdiel: Písomná ponuka a list menovania sú oba dôležité dokumenty v procese náboru. Ak sa zistí, že kandidát je vhodný pre spoločnosť, kandidátovi sa poskytne ponukový list. Zmieňuje detaily ako pozícia a plat ponúkané spoločnosťou.

kvartáli 2014 S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 V nadväznosti na plnenie úloh hlavného … Na základe menovania primátorom Mesta Bardejov zo dňa 31.3.2011 a v súčinnosti s oddelením podnikateľských činností a oddelením ekonomiky, v období 15.4.- 15.5.2011, útvar hlavného kontrolóra mesta vykonal previerku oprávnených nákladov pri zabezpečovaní MHD v meste Bardejov – výšky jednotlivých nákladových položiek, predložených dopravcom SAD Prešov, a.s., vo vyúčtovaní za rok … 10. Schválenie menovania velite ľa Dobrovo ľného hasi čského zboru Oščadnica. Prítomní: 10 poslancov Za: 10 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa hlasovania: 0 poslancov 5) zmena programu – ako bod č. 11.

najlepšie kryptomeny, ktoré sa dajú ťažiť pomocou počítača
upgrade dokončený 2 hacknutý odblokovaný
ako investovať 100 miliónov dolárov
amp futures sierra graf na stiahnutie
prvotné náklady a náklady na prevod pdf
previesť 800 libier na inr

"Hlavný kontrolór mesta dal podnet na preskúmanie zákonnosti postupu primátora vo veci menovania konateľa spoločnosti Bysprav na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante,“ informoval novinárov poslanec László Bíro.

Na základe menovania primátorom Mesta Bardejov zo dňa 31.3.2011 a v súčinnosti s oddelením podnikateľských činností a oddelením ekonomiky, v období 15.4.- 15.5.2011, útvar hlavného kontrolóra mesta vykonal previerku oprávnených nákladov pri zabezpečovaní MHD v meste Hlavný kontrolór/Útvar hlavného kontrolóra. PREDNOSTA. Odbory, oddelenia alebo referáty. organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu V zmysle § 169, ods.